Wizyta studyjna nauczycieli z Białorusi

5 listopada 2012 gościliśmy w Ośrodku Rozwoju Edukacji delegację z Białorusi – nauczycieli, wykładowców akademickich, pracowników instytucji edukacyjnych. Wizyta studyjna została zorganizowana przez Białoruskie Stowarzyszenie im. R. Schumana w Warszawie w ramach projektu wsparcia rozwoju metody oceniania kształtującego na Białorusi, finansowanego ze środków Polskiej Pomocy 2012 Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

Uczestnicy wizyty zapoznani zostali z zadaniami i działalnością Ośrodka Rozwoju Edukacji, a w szczególności z tematyką organizacji wsparcia szkół i nauczycieli, sposobami podnoszenia jakości ich pracy, a także ścieżką awansu zawodowego nauczycieli i strukturą zatrudnienia w placówkach publicznych i niepublicznych.

Przedstawiliśmy naszym gościom ogólne informacje na temat organizacji edukacji w Polsce i metod zabezpieczania jakości szkolnictwa, a także założenia wdrażanych obecnie projektów systemowych. Zaprezentowaliśmy zakres działania placówek doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznych; zapoznaliśmy delegację z doświadczeniami i problemami polskiego systemu szkolnictwa.

Szczególnym zainteresowaniem uczestników spotkania cieszyły się m.in. zagadnienia polskich doświadczeń w ocenianiu kształtującym i możliwość przeniesienia ich na grunt białoruski; funkcjonowanie placówek oświatowych i ich współpraca z innymi organizacjami; obowiązki wychowawcy klasy, a także kwestia obniżenia w Polsce wieku szkolnego. Poruszono także temat prestiżu zawodu nauczyciela i podkreślono przy tym rolę instytucji kształcących i doskonalących jakość ich pracy.

 

 

Oprac.: Agnieszka Wrońska

Ostatnia aktualizacja: