Kształcenie polonistyczne w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – zaproszenie na konferencję

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie – Zakład Filologii Polskiej i Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zapraszają do udziału w Konferencji na temat: Nowa podstawa programowa w szkole. Język polski – III I IV etap edukacyjny, która odbędzie się 11 X 2012 r. w Tarnowie w auli 017 (w Budynku C) przy ul. Mickiewicza 8. Konferencja jest współfinansowana ze środków EFS w ramach projektu Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego. Zapisy, kontakt: ul. Mickiewicza 8 33-100 Tarnów, tel. (14) 63 16 550, kmet@pwsztar.edu.pl. W załączeniu – Program Konferencji

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa