Wizyta studyjna nauczycieli z Gruzji

W dniu 21 sierpnia br. gościliśmy w Ośrodku Rozwoju Edukacji 15-osobową delegację z Gruzji – przedstawicieli władz oświatowych i nauczycieli edukacji obywatelskiej. Wizyta studyjna zorganizowana została przez Fundację Edukacja dla Demokracji jako część projektu „Edukacja obywatelska ze znakiem jakości”, realizowanego i współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r. („Wsparcie Demokracji”). W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Fundacji Edukacja dla Demokracji oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Uczestnicy zapoznali się z polskim systemem oświaty; szczególnym zainteresowaniem cieszyła się tematyka organizacji metodycznego wsparcia nauczycieli. Zaprezentowane zostały założenia, cele oraz spodziewane efekty realizowanego w ORE programu „Nowa Rola Placówek Doskonalenia”. Działania podejmowane w ramach programu stanowić będą wsparcie ośrodków doskonalenia nauczycieli w przygotowaniu do procesowego wspomagania szkół w realizacji polityki oświatowej państwa.

Nasi gruzińscy goście poznali także profil działania i misję Ośrodka oraz wybrane działania ORE, podejmowane w zakresie upowszechniania edukacji obywatelskiej i praw człowieka, takie jak:

Po prezentacjach dyskutowano na temat podobieństw i różnic w systemach edukacyjnych i jakości doskonalenia nauczycieli w Polsce i Gruzji. Poruszano bardzo interesujący dla strony gruzińskiej temat polskiego systemu egzaminowania oraz nawiązywania współpracy szkoły z rodzicami.
 
 
Oprac. Katarzyna Koletyńska

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa