Nabór na szkolenia

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie zaproponowanymi szkoleniami z zakresu prawa oświatowego, organizacji pracy szkoły i konstruowania programów nauczania – obecnie na każde szkolenie mamy zajęte wszystkie miejsca. Chętnych zapraszam do sprawdzania formularzy rejestracyjnych – w razie rezygnacji osób zapisanych miejsca są zwalniane, a formularze zapisowe na bieżąco aktualizujemy.

 

Do udziału w spotkaniach zaproszeni są nauczyciele i dyrektorzy szkół wszystkich typów, pracownicy ośrodków doskonalenia oraz przedstawiciele organów prowadzących szkoły.
Cele proponowanych szkoleń:

  • „Zasady organizacji pracy szkoły” – uczestnik poznaje zagadnienia związane m. in. z przygotowywaniem szkolnych planów nauczania, arkusza organizacyjnego czy planu pracy szkoły. Więcej…
  • „Praktyka stosowania prawa w oświacie” – szkolenie ma na celu pogłębienie umiejętności stosowania konkretnych przepisów oraz tworzenia prawa wewnątrzszkolnego. Więcej…
  • „Konstruowanie programów nauczania kształcenia ogólnego zgodnych z nową podstawą programową” – w czasie zajęć uczestnicy przygotowują się do pisania własnych programów nauczania. Więcej…

W opisach poszczególnych szkoleń znajdują się informacje organizacyjne, warunki uczestnictwa oraz programy spotkań. Udział jest nieodpłatny – uczestnik pokrywa tylko koszty dojazdu na miejsce realizacji szkolenia. 

Wydarzenia są realizowane zgodnie ze zmienionymi harmonogramami godzinowymi, dostępnymi do pobrania w opisach poszczególnych szkoleń. Osoby już zapisane nie muszą rejestrować się ponownie – prosimy o zapoznanie się z nowymi grafikami zajęć.

 

Oprac. Katarzyna Polak

 


 

Ostatnia aktualizacja: