Szkolenia dla dyrektorów szkół i przedszkoli

Informujemy, że 18 czerwca rozpoczynają się szkolenia dla dyrektorów szkół i przedszkoli z powiatów, które od roku szkolnego 2012/2013 objęte zostaną nową formą wspomagania w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Szkolenia prowadzone będą w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół (Poddziałanie 3.3.1) realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Szkolenia mają na celu przygotowanie kadry kierowniczej do efektywnego korzystania ze wsparcia dostępnego w ramach wdrażanego w projektach powiatowych systemu wspomagania. Uczestnicy szkoleń uzyskają informacje niezbędne do efektywnego korzystania z rocznych planów wspomagania, pogłębią wiedzę w zakresie zarządzania procesami kompleksowego rozwoju szkoły, rozwiną umiejętności pozwalające na wnikliwe określanie potrzeb, formułowanie celów rozwojowych oraz planowanie spójnych procesów rozwojowych.

 

Szkolenia będą organizowane do grudnia 2014 r. W pierwszym etapie tj. od 18 czerwca 2012r. do 31 sierpnia 2012r. będą realizowane w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, małopolskim, wielkopolskim i dolnośląskim.

 

Organizacja i prowadzenie szkoleń powierzone zostały firmie MDDP Akademia Biznesu.

 

W sprawach organizacyjnych bardzo prosimy o kontakt z organizatorem szkoleń:
MDDP Akademia Biznesu
Domaniewska 39 A | 02-672 Warszawa
tel. (48) (22) 208 21 29
fax. (48) (22) 211 20 93
ore@akademiamddp.pl


Szczegółowe informacje o szkoleniach są dostępne na stronie internetowej:
www.akademiamddp.pl/ore/


Realizację zadania po stronie ORE koordynuje:
Dorota Czerwonka
Tel. 22 345-37-84
e-mail: dorota.czerwonka@ore.edu.pl 

 System doskonalenia nauczycieli oparty
na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ostatnia aktualizacja:

Szkolenia dla dyrektorów szkół i przedszkoli

Informujemy, że 18 czerwca rozpoczynają się szkolenia dla dyrektorów szkół i przedszkoli z powiatów, które od roku szkolnego 2012/2013 objęte zostaną nową formą wspomagania w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Szkolenia prowadzone będą w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół (Poddziałanie 3.3.1) realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Szkolenia mają na celu przygotowanie kadry kierowniczej do efektywnego korzystania ze wsparcia dostępnego w ramach wdrażanego w projektach powiatowych systemu wspomagania. Uczestnicy szkoleń uzyskają informacje niezbędne do efektywnego korzystania z rocznych planów wspomagania, pogłębią wiedzę w zakresie zarządzania procesami kompleksowego rozwoju szkoły, rozwiną umiejętności pozwalające na wnikliwe określanie potrzeb, formułowanie celów rozwojowych oraz planowanie spójnych procesów rozwojowych.

 

Szkolenia będą organizowane do grudnia 2014 r. W pierwszym etapie tj. od 18 czerwca 2012r. do 31 sierpnia 2012r. będą realizowane w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, małopolskim, wielkopolskim i dolnośląskim.

 

Organizacja i prowadzenie szkoleń powierzone zostały firmie MDDP Akademia Biznesu.

 

W sprawach organizacyjnych bardzo prosimy o kontakt z organizatorem szkoleń:
MDDP Akademia Biznesu
Domaniewska 39 A | 02-672 Warszawa
tel. (48) (22) 208 21 29
fax. (48) (22) 211 20 93
ore@akademiamddp.pl


Szczegółowe informacje o szkoleniach są dostępne na stronie internetowej:
www.akademiamddp.pl/ore/


Realizację zadania po stronie ORE koordynuje:
Dorota Czerwonka
Tel. 22 345-37-84
e-mail: dorota.czerwonka@ore.edu.pl 

 System doskonalenia nauczycieli oparty
na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ostatnia aktualizacja: