Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych

28 maja na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się czwarta już edycja Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych. Organizatorem OPPM jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego” oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

Wydarzenie jest zwieńczeniem działań podjętych w ramach projektu systemowego, których celem było wspomaganie szkoły w jak najlepszym wprowadzeniu metody projektu edukacyjnego do praktyki szkolnej:

  • opracowanie i publikacja 2 poradników na temat organizacji pracy metodą projektu edukacyjnego,
  • szkolenia dla ponad 1100 dyrektorów gimnazjów i pracowników systemu doskonalenia i nadzoru z zakresu rozwiązań organizacyjnych,
  • szkolenia dla ponad 400 nauczycieli wszystkich typów szkół na temat projektu edukacyjnego jako strategii edukacyjnej.
W tym roku w OPPM weźmie udział 100 zespołów szkolnych z całej Polski, w sumie około 500 osób.
 
W programie prezentacji przewidziane są m.in. spotkania z autorami prezentowanych projektów, gra interaktywna, spotkania z ekspertami.
 
 
Serdecznie zapraszamy
 

 Konkurs współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ostatnia aktualizacja: