Relacja ze szkolenia „Ewaluacja i podstawa programowa”

W lutym, w Ośrodku Szkoleniowym w Dębem odbyła się seria szkoleń „Ewaluacja i podstawa programowa”. Spotkania przeznaczone były dla dyrektorów szkół wszystkich typów i wzięło w nich udział łącznie ok. 300 uczestników z całej Polski.

 

Program szkolenia obejmował dwa bloki tematyczne: zagadnienia związane z podstawą programową oraz z ewaluacją wewnętrzną. Uczestnicy zapoznali się ze zmianami programowymi i organizacyjnymi wprowadzanymi od 1 września 2012 r. w szkołach (głównie podstawowych i ponadgimnazjalnych). Pogłębili również wiedzę w zakresieprowadzenia ewaluacji w swoich placówkach, poznali metody i techniki analizy własnej pracy oraz doskonalili poszczególne umiejętności w czasie ćwiczeń warsztatowych.
Szkolenie zostało zrealizowane we współpracy z Erą Ewaluacji – partnerem projektu dotyczącego nadzoru pedagogicznego.

 

  

  

 

Oprac.: Katarzyna Polak

 


alt
Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

alt

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa