Konkurs na programy nauczania – rozstrzygnięty!

Opracowanie programów nauczania zgodnych z podstawą kształcenia ogólnego z 2008 roku było przedmiotem konkursu ogłoszonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, a rozstrzygniętego 17 lutego 2012 roku.

 

Na konkurs wpłynęły łącznie 52 prace. Zgodnie z delegacją zawartą w Regulaminie Konkursu Sąd Konkursowy zdecydował, że przed wydaniem werdyktu i przyznaniem nagród pieniężnych i rzeczowych zasięgnie opinii niezależnych ekspertów – zostali oni wyłonieni w trybie zapytania ofertowego, przy czym głównymi kryteriami było doświadczenie w opiniowaniu programów nauczania oraz wypełnianie zadań rzeczoznawców Ministerstwa Edukacji Narodowej podręczników szkolnych. Każda z nadesłanych prac była oceniana przez 2 ekspertów, w przypadku rozbieżności między opiniami Sąd Konkursowy zwracał się o 3 opinię.
Na podstawie analizy nadesłanych programów i opinii ekspertów Sąd Konkursowy ocenił wszystkie prace, przyznając punkty zgodnie z kryteriami ustalonymi w Regulaminie Konkursu i ustalając, że wyróżnieni nagrodami pieniężnymi zostali następujący Autorzy programów nauczania:

 

Etap kształcenia
Program do przedmiotu
Autor programu
Szkoła podstawowa
Edukacja wczesnoszkolna
Kędra Marzena
Skura Małgorzata, Lisicki Michał
Zatorska Monika, Kopik Aldona
Historia i Społeczeństwo
Wodowska Joanna
Język Polski
Derlukiewicz Marlena
Matematyka
Wójtowicz Tomasz
Plastyka
Płacheta Mirosława
Przybyszewska-Pietrasiak Anita
Przyroda
Zajdler Blandyna, Wasik Lucyna
Łanoszka Renata
Gimnazjum
Matematyka
Janas Marta
Gimnazjum i poziom podstawowy w szkole ponadgimnazjalnej
Fizyka
Marczak Marek
Geografia
Jankun Magdalena
Zajdler Blandyna
Historia
Mulkowski Piotr
Chemia
Błaszczak Krzysztof Mirosław
Szkoła ponadgimnazjalna
Biologia
Skirmuntt Grażyna
Filozofia
Malinowski Łukasz
Fizyka
Kallas Maria, Jagielski Karol
Magoń Jan
Historia
Jadczak Maria
Historia Sztuki
Banowski Tadeusz
Język Polski
Janicka-Szyszko Renata, Steblecka-Jankowska Magdalena
Chrabąszcz Marta
Małasiewicz Alicja,
Skrzypczyk-Gałkowska Iwona
Matematyka
Zioło Maria
Podstawy przedsiebiorczości
Szymocha Małgorzata
Musiałkiewicz Jacek
Wiedza o Społeczeństwie
Korzeniowski Janusz
Mojski Michał Bartosz

 

Sąd Konkursowy ocenił także zaproponowane przez Autorów nadesłanych programów propozycje wykorzystania zasobów Portalu Scholaris, uznając, że nagrody rzeczowe otrzymają:

 

Program do przedmiotu
Autor programu
Edukacja wczesnoszkolna
Kędra Marzena
Edukacja wczesnoszkolna
Skura Małgorzata, Lisicki Michał
Edukacja wczesnoszkolna
Zatorska Monika, Kopik Aldona
Historia i Społeczeństwo
Wodowska Joanna
Język Polski
Derlukiewicz Marlena
Matematyka
Wójtowicz Tomasz
Plastyka
Przybyszewska-Pietrasiak Anita
Przyroda
Zajdler Blandyna. Wasik Lucyna
Przyroda
Łanoszka Renata
Wychowanie Fizyczne
Kamiński Paweł
Fizyka
Marczak Marek
Geografia
Jankun Magdalena
Historia
Mulkowski Piotr
Chemia
Błaszczak Krzysztof Mirosław
Biologia
Skirmuntt Grażyna
Filozofia
Malinowski Łukasz
Fizyka
Kallas Maria, Jagielski Karol
Fizyka
Magoń Jan
Historia Sztuki
Banowski Tadeusz
Język Polski
Janicka-Szyszko Renata, Steblecka-Jankowska Magdalena
Język Polski
Chrabąszcz Marta
Język Polski
Małasiewicz Alicja, Skrzypczyk-Gałkowska Iwona
Matematyka
Zioło Maria
Podstawy przedsiebiorczości
Szymocha Małgorzata
Podstawy przedsiebiorczości
Musiałkiewicz Jacek
Wiedza o Społeczeństwie
Korzeniowski Janusz
Wiedza o Społeczeństwie
Mojski Michał Bartosz
Język Polski
Bielnik Cecylia

 

 

Wyróżnione prace są opublikowane na stronach Ośrodka Rozwoju Edukacji w zakładce Programy nauczania.

 

Autorom nagrodzonych prac gratulujemy, a wszystkich Państwa zachęcamy do korzystania z opublikowanych programów.


Oprac. Andrzej Jasiński

 


alt
Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

alt

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa