Kalkulator do budowy szkolnych planów nauczania

W materiałach do pobrania projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego” zamieściliśmy arkusz zawierający kalkulatory ułatwiające budowę szkolnych planów nauczania dla szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej zgodnych z Rozporządzeniem z dnia 7 lutego 2012 roku.

Jest to wersja testowa. Jej autorami są Ryszard Sikora i Piotr Pobiega – eksperci w projekcie. Przejdz do materiałów:

{phocadownload view=category|id=46|target=s}

Rejestr zmian:

1. W dniu 29 lutego poprawiono kalkulatory dla LO i technikum w części dotyczącej zliczania godzin nauczanych w zakresie rozszerzonym: filozofii, języka łacińskiego i kultury antycznej, historii muzyki i historii sztuki.

 

Oprac. Andrzej Jasiński

 


alt

Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 alt

Ostatnia aktualizacja: