Szkolenia we współpracy z Erą Ewaluacji

Serdecznie zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów szkół na szkolenie o tematyce:

  • Ewaluacja jako narzędzie uczenia się ludzi i rozwoju szkoły/placówki edukacyjnej
  • Zmiany w szkołach od 1 września 2012 roku

Szkolenie realizuje następujące cele:

  • Pogłębienie wiedzy na temat zmian programowych i organizacyjnych w szkołach od 1 września 2012 roku i wymagań państwa wobec szkół i placówek edukacyjnych oraz podniesienie umiejętności wykorzystywania ich do rozwoju szkoły/ placówki
  • Doskonalenie umiejętności związanych z planowaniem zmian organizacyjnych w szkołach, w szczególności organizowaniem w szkole ewaluacji wewnętrznej (budowanie zespołu/zespołów zajmujących się ewaluacją)
  • Podniesienie umiejętności wykorzystania wyników ewaluacji do rozwoju szkoły.

Szkolenie obejmuje 25 godzin dydaktycznych i jest prowadzone warsztatowymi metodami pracy zgodnie z programem.

Więcej…

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego