PO WER – programy szkoleń

W ramach upowszechniania produktów wypracowanych w projektach współfinansowanych z UE w programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, zapraszamy do zapoznania się z programami szkoleń skierowanymi do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli i doradców metodycznych:

Ostatnia aktualizacja: 7 marca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa