Edukacja dziecka młodszego – WIR

Edukacja dziecka młodszego to obszar tematyczny poświęcony wychowaniu i edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Organizowane formy doskonalenia skierowane są do nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych zajmujących się wychowaniem przedszkolnym i edukacją w klasach I–III szkoły podstawowej.

Obecne działania mają na celu doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie wprowadzanych zmian, realizację priorytetów polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny oraz upowszechnianie produktów opracowanych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

W roku szkolnym 2018/2019 zaplanowano następujące formy doskonalenia:

  • „Aktywne uczenie się matematyki i przyrody w klasach I–III” – szkolenie, 7-8 marca  2019 r.
  •  „Innowacje pedagogiczne w edukacji wczesnoszkolnej” – szkolenie, 27-28 maja 2019 r.

W projektach UE wypracowane zostały materiały edukacyjne skierowane do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli i doradców metodycznych ds. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Wśród nich znajdują się:

Informacje szczegółowe:
Iwona Konopka
tel. 22 570 83 24
e-mail: iwona.konopka@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 10 października 2018

Idź do góry