Regionalne konferencje dla dyrektorów szkół

W ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” odbyły się regionalne konferencje dla dyrektorów szkół i placówek. Do tej pory odbyły się spotkania w Gdańsku, Warszawie, Olsztynie, Białymstoku i Poznaniu. W konferencji zorganizowanej dla dyrektorów szkół z województwa pomorskiego uczestniczyła Pani Minister Katarzyna Hall. W spotkaniu w Olsztynie brała udział pani Grażyna Przasnyska – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, a w spotkaniu poznańskim pani Elżbieta Walkowiak – Wielkopolski Kurator Oświaty. Program konferencji obejmował prezentację nowego sytemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania pracy szkół oraz relacje z pilotażowej diagnozy potrzeb przyprowadzonej przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego. 25 listopada planowana jest w Rzeszowie konferencja regionalna dla dyrektorów szkół z województwa podkarpackiego. Druga tura konferencji regionalnych ruszy w styczniu 2012 roku.

Ostatnia aktualizacja: