Notatka ze spotkania powiatowych organizatorów rozwoju edukacji oraz przedstawicieli środowisk oświatowych województwa pomorskiego

W dniach 22-23 sierpnia b.r. w Gdańsku odbyło się spotkanie konsultacyjne Pani Minister Katarzyny Hall z przedstawicielami pomorskich środowisk edukacyjnych. W spotkaniu uczestniczyli także Joanna Berdzik – Dyrektor ORE, koordynatorzy realizowanych w ORE projektów systemowych oraz powiatowi organizatorzy rozwoju edukacji z województwa pomorskiego. 

Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem Pani Minister, która przedstawiła najistotniejsze wyzwania stojące przed polską edukacją. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim kwestii związanych z doświadczeniami związanymi z nowym systemem nadzoru pedagogicznego oraz założeń systemu kompleksowego wspomagania pracy szkół. Zaprezentowane zostały także najważniejsze wnioski płynące z raportu będącego krajowym podsumowaniem monitorowania wdrażania podstawy programowej.

Drugi dzień spotkania poświęcony został dyskusji o budowie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, dyrektorów szkół i pedagogów szkolnych. Zaprezentowano przykładowe roczne plany współpracy skupionej wokół wybranych zagadnień dotyczących między innymi budowy edukacyjnej spójności społecznej na poziomie powiatu, wsparcia nauczycieli w pracy z nowoczesnymi technologiami, czy też działań związanych z rozbudzeniem kreatywności na zajęciach wychowawczych. Dyskutowano także o sprawach organizacyjnych związanych z praktyczną realizacją w szkołach przygotowywanego projektu wdrożeniowego.

Prezentacja - spotkanie powiatowych organizatorów rozwoju edukacji oraz przedstawicieli środowisk oświatowych województwa pomorskiego

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego