Konferencja dla Dyrektorów szkół w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”-07.11.2011r – Białystok

 

Tytuł

Konferencja dla Dyrektorów szkół w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” – 07.11.2011r – Białystok

Organizator

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu systemowego „Wspieranie doskonalenie nauczycieli oparte na ogólnodostępnym, kompleksowym wspomaganiu szkół”.

Forma

konferencja

Adresaci

Dyrektorzy szkół

Miejsce

Hotel 3Trio
ul. Hurtowa 3
15-399 Białystok

Data rozpoczęcia

07.11.2011r.

Data zakończenia

07.11.2011r.

Nabór

Otwarty – 100 miejsc

Kontakt


Joanna Soćko
joanna.socko@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 04

Termin przyjmowania zgłoszeń


28 października 2011r.

Zapisz się

formularz zgłoszeniowy

 

 

 

 

 

 System doskonalenia nauczycieli oparty
na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa