Lista organizatorów olimpiad pilotażowych w latach 2010-2013

{module EFS_uczen|rounded}

 

Informacja dotycząca uprawnień zwycięzców (laureatów) olimpiad pilotażowych

 

 

 

Olimpiada
Przedmiot
Organizator
Adres strony www
Więcej
Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów
matematyka
Stowarzyszenie
na Rzecz Edukacji Matematycznej
w Warszawie
Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów
informatyka
Stowarzyszenie TALENT
w Gdyni
 
Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów
język nowożytny – język angielski
Wyższa Szkoła Języków Obcych
im. S. B. Lindego
w Poznaniu
(w przygotowaniu)
Olimpiada Języka Hiszpańskiego
język nowożytny – język hiszpański
Polskie Towarzystwo Neofilologiczne
w Poznaniu
Olimpiada Języka Hiszpańskiego (prezentacja, PPT) 

 

 Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym

P
rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa