Zespół ds. Specjalnych Zasobów Edukacyjnych − Kontakt

Joanna Różańska
22 570-83-03
joanna.rozanska@ore.edu.pl

Sylwia Herod
22 570-83-53
sylwia.herod@ore.edu.pl

Lokalizacja: ul. Polna 46 A

Ostatnia aktualizacja: 9 stycznia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa