Szkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego

{module Szkoła Promująca Zdrowie|rounded}

1
Nazwa szkoły
Szkoła Podstawowa nr 9
 im. Króla Jana III Sobieskiego
2
Adres szkoły
 
ul. Sobieskiego 14
44-100 Gliwice
3
Województwo
Śląskie
4
Organ prowadzący
Urząd Miejski w Gliwicach
5
Telefon/fax/mail/strona internetowa
Tel.: (32) 239 13 62
Faks: (32) 239 13 62
www: http://gliwicesp9.edupage.org
6
Imię i nazwisko dyrektora szkoły
Mgr Anna Pomykała
7
Imię i nazwisko koordynatora ds. promocji zdrowia
Beata Król, Ewa Gołąb, Agnieszka Gorczewska
8
Lokalizacja szkoły (wieś, miasto – liczba mieszkańców)
Miasto: 200 tyś. mieszkańców
 
9
Liczba uczniów
456 uczniów
10
Osiągnięcia szkoły w zakresie promocji zdrowia (mocne strony szkoły):
Wdrożenie autorskiego programu „Szkoła Promująca Zdrowie” przy zaangażowaniu społeczności szkolnej, która ma wpływ na wybór i realizację zadań.
 
Realizacja programu w obszarach: 
  1. Dbam o siebie i swoje otoczenie.
  2. Ruch – odżywianie – zdrowie.
  3. Bezpieczeństwo w szkole, w domu i na wycieczkach.
  4. Kształtowanie umiejętności życiowych.

Ostatnia aktualizacja: