Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Artura Gadzińskiego

{module Szkoła Promująca Zdrowie|rounded}

1.
Nazwa szkoły
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Artura Gadzińskiego 
2.
Adres szkoły
 
47-330 Zdzieszowice, Plac Maja 1
3.
Województwo
Opolskie
4.
Rok otrzymania Krajowego (Polskiego) Certyfikatu
2009
5.
Organ prowadzący
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
6
Telefon/fax/mail/strona internetowa
077 4844376   www.psp-2.pl
7.
Imię i nazwisko dyrektora szkoły
Krystyna Szewczyk-Lang
8.
Imię i nazwisko koordynatora ds. promocji zdrowia
Małgorzata Nogalska
9.
Lokalizacja szkoły (wieś, miasto – liczba mieszkańców)
Miasto, 18 tyś. mieszkańców
10.
Liczba uczniów
 
180
11.
Osiągnięcia szkoły w zakresie promocji zdrowia (mocne strony szkoły):
  1. Realizacja edukacji zdrowotnej w zakresie bezpieczeństwa uczniów.  
  2. Zarządzanie projektami z zakresu promocji zdrowia.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa