Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych − Kontakt

Kierownik Wydziału
Monika Dobrowolska
tel. 22 570 83 02
monika.dobrowolska@ore.edu.pl

Wioletta Jaskólska
tel. 22 570 83 20
wioletta.jaskolska@ore.edu.pl

Małgorzata Kummant
tel. 22 570 83 20
malgorzata.kummant@ore.edu.pl

Jolanta Rafał-Łuniewska
tel. 22 570 83 09
jolanta.luniewska@ore.edu.pl

Anna Komor
tel. 22 570 83 20
anna.komor@ore.edu.pl

Lokalizacja Wydziału: ul. Polna 46 a

Ostatnia aktualizacja: 7 maja 2019

Idź do góry