Szkolna Interwencja Profilaktyczna – Literatura

Literatura na temat programu:
  • Borucka, A., Kocoń, K. (2003). Interwencja w szkole, Remedium 7-8(125-126), 10-13.
  • Borucka, A., Okulicz-Kozaryn, K., Pisarska, A. (2003). Ocena przydatności i funkcjonowania metody interwencji profilaktycznej w szkole. Medycyna Wieku Rozwojowego, t.VII, 157-172.
  • Okulicz-Kozaryn, K., Pisarska, A., Borucka, A. (2003). Szkolna interwencja wobec uczniów sięgających po substancje psychoaktywne. Serwis Informacyjny Narkomania, 3 (22), 27-34.
  • Okulicz-Kozaryn, K., Borucka, A., Pisarska, A. (2003). Wprowadzenie do szkół metody interwencji wobec ucznia sięgającego po środki psychoaktywne – bariery we współpracy z rodzicami i ich pokonywanie. Medycyna Wieku Rozwojowego, t. VII, 173-192.
  • Pisarska, A., Jakubowska, L. (2004). Interwencja profilaktyczna w odbiorze uczniów. Remedium, 5 (135), s. 1-3.
  • Pisarska, A., Jakubowska, L. (2004). Szkolna interwencja w odbiorze uczniów. W: A. Szymanowska (red.), Alkohol a zachowania problemowe młodzieży. Opinie i badania, s. 46-53. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne PARPA.
  • Borucka A., Pisarska A., Okulicz – Kozaryn K.: (2005): Szkolna interwencja profilaktyczna Profilaktyka w szkole. Poradnik dla nauczyciela. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Warszawa, 52-67.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego