W roku szkolnym 2017/18  IPN zaprasza do udziału w projekcie edukacyjnym  „Łączka” i inne miejsca poszukiwań, którego celem jest popularyzacja wiedzy o poszukiwaniach nieznanych miejsc pochówków ofiar reżimów totalitarnych. Jego uczestnikami mogą być 6–8 osobowe zespoły uczniów wraz z opiekunem. Projekt jest przewidziany na cały rok szkolny i obejmuje 6 comiesięcznych spotkań oraz finał, który odbędzie się w Pałacu Prezydenckim. Podczas spotkań uczniowie poznają metody wykorzystywane w trakcie poszukiwań i otrzymają zadania do wykonania, a zakończą projekt przygotowaniem 2-minutowych etiud filmowych poświęconych pamięci Żołnierzy Wyklętych. Filmy zostaną pokazane podczas uroczystej gali finałowej.

Organizatorami przedsięwzięcia są Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. J. Kurtyki oraz Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Projekt został objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Więcej informacji na stronie projektu.

Zaktualizowano: 29 września 2017