Notice: Trying to get property of non-object in /home/ore5/public_html/oreglowna/components/com_content/views/category/view.html.php on line 277

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych – po przejęciu zadań projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” – kontynuuje upowszechnianie działań sieci Szkół Odkrywców Talentów i Miejsc Odkrywania Talentów. Zachęcamy nowe placówki do przesyłania zgłoszeń. Informujemy, że od 1 maja 2015 r. będą obowiązywać zmodyfikowane regulaminy SOT i MOT. Wszystkie instytucje ubiegające się o tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów lub „Miejsca Odkrywania Talentów” prosimy o postępowanie zgodne z wytycznymi zawartymi w regulaminach, w tym wypełnianie wniosków oraz raportów na nowych formularzach. Szkoły i placówki, które otrzymały tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów” lub „Miejsca Odkrywania Talentów”, prosimy o zapoznanie się ze zmodyfikowanymi regulaminami. Zapraszamy do wspólnych działań na rzecz uczniów zdolnych.

Uprzejmie informujemy, iż osoby zakwalifikowane do udziału w konferencji otrzymały POTWIERDZENIE ZAKWALIFIKOWANIA drogą mailową wraz z programem wydarzenia. Zalogowanie się do systemu nie jest jednoznaczne z przyjęciem na konferencję.

Polska delegacja młodzieży w Parlamencie Europejskim w Luksemburgu W gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej 9 kwietnia 2015 r. odbyło się podsumowanie wojewódzkich konkursów na wyłonienie delegacji reprezentującej nasz kraj w IV Europejskim Wysłuchaniu Młodzieży w Parlamencie Europejskim w Luksemburgu, które odbędzie się w październiku 2015 r. jako jedno z oficjalnych wydarzeń prezydencji luksemburskiej. Dzień wcześniej, 8 kwietnia, młodzież spotkała się w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku, gdzie wzięła udział w warsztatach dotyczących edukacji włączającej.

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych informuje, iż termin rozpoczęcia kursu e-learningowego został przesunięty z przyczyn od nas niezależnych na 7 kwietnia 2015 r., w związku z tym w Sylabusie automatycznie przesunęły się terminy realizacji poszczególnych modułów. W czwartek 2 kwietnia zakwalifikowani uczestnicy otrzymają techniczną instrukcję - w jaki sposób zarejestrować się na platformie, a we wtorek 7 kwietnia na platformie będą już informacje organizacyjne, materiały i zadania do wykonania w pierwszym tygodniu.

Koordynator e-kursu
Jolanta Rafał-Łuniewska

Konferencja: Wspomagające formy komunikacji w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymiKonferencja odbyła się 25 marca 2015 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji. Jej celem było pogłębienie wiedzy na temat roli komunikacji wspomagającej w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zapoznanie uczestników ze sposobami włączania osób niemówiących do społeczności szkolnej w różnych typach szkół.

Czytaj więcejWspomagające formy komunikacji w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi