Notice: Trying to get property of non-object in /home/ore5/public_html/oreglowna/components/com_content/views/category/view.html.php on line 277

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji w ramach realizacji zadań z Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej - szkolenie dla liderów edukacji włączającej. Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie kadry – liderów z zakresu edukacji włączającej oraz  profilaktyki agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy będą przekazywać zdobytą wiedzę w szkołach na terenie swoich województw. Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Zapisy na szkolenie Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej na stronie szkolenia.ore.edu.pl

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opracowaniem zawierającym informacje o organizacji kształcenia specjalnego w edukacji ogólnodostępnej w związku z wprowadzonymi zmianami do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1113). W załączeniu przedstawiamy również propozycję obszarów do prowadzenia Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia i Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego.

Zachęcamy również do zapoznania się z publikacją opracowaną w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym  METIS w ramach funduszy europejskich  w cyklu Nauczyciel zImPETem pt. Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne - opracowanie [pdf. 3.1 MB], gdzie znajdują się przykłady wypełnionych IPET-ów z podziałem na różne rodzaje niepełnosprawności.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarZałączonyOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Tabelaryczna_propozycja_WOFU_IPET.doc)ZałącznikTabelaryczna propozycja Arkusza WOFU i IPET93 kB2015-10-09 12:292015-11-26 10:51

Podniesienie kompetencji przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli oraz specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych m.in. w zakresie metod pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnymi oraz włączania tych uczniów do szkół ogólnodostępnych, jak również znajomości skutecznych sposobów postępowania nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły w sytuacjach przemocy rówieśniczej było celem szkolenia pt.: „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej”.

Czytaj więcejUczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej - szkolenie dla liderów...

Celem konferencji pt.: Od ciszy do słowa − kompleksowe wsparcie osób z mutyzmem wybiórczym było pogłębienie wiedzy na temat mutyzmu, postępowania diagnostycznego i terapeutycznego oraz działań społeczności szkolnej i innych podmiotów świadczących pomoc na rzecz uczniów z mutyzmem. Wydarzenie było również okazją do wymiany doświadczeń podczas pracy warsztatowej.

Czytaj więcejOd ciszy do słowa − kompleksowe wsparcie osób z mutyzmem wybiórczym - relacja z konferencji

Poszerzenie wiedzy z zakresu organizowania kształcenia specjalnego w placówkach ogólnodostępnych, poznanie praktycznych rozwiązań, metod, także dostosowań służących efektywniej nauce dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także zapoznanie uczestników z zaadoptowanymi podręcznikami dla dzieci ze SPE (w tym: dla uczniów niepełnosprawnych, niesłyszących i słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją, niewidomych i słabowidzących) to cele spotkania konsultacyjnego pt.: Wspomaganie szkół w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  podręczniki i pomoce. Wydarzenie służyło także wymianie doświadczeń oraz upowszechnianiu idei edukacji włączającej.

Czytaj więcejWspomaganie szkół w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – podręczniki i pomoce