Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji i Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku zapraszają na konferencję „Usłysz dziecko z mutyzmem w ciszy”, która odbędzie się 21 listopada 2014 r. w Auli Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (Al. Ujazdowskie 28). Celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie wiedzy w zakresie możliwości rozwojowych i edukacyjnych dzieci/młodzieży z mutyzmem selektywnym. Konferencja skierowana jest do nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych, przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorów szkół, pracowników bibliotek pedagogicznych i innych osób zainteresowanych tematem.

Więcej...

Zapraszamy do zapoznania się z koncepcją modelu wspierania uczniów zdolnych, w którym uwzględniony jest również aspekt specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym. Materiał zawiera koncepcją seminarium dotyczącą wsparcia szkół w pracy z uczniem zdolnym. Jest pomocny dla nauczycieli i specjalistów w budowaniu współpracy pomiędzy szkołami i innymi instytucjami działającymi na rzecz rozwijania potencjału uczniów. Publikacja do pobrania w materiałach do pobrania Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych.

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE oraz Zespół ds. projektu „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap” informują, że konferencja „Działania na rzecz dzieci wielojęzycznych i wielokulturowych – rozwiązania lokalne i systemowe”, która miała się odbyć w dniach 17-18 października 2014 r. w Górze Kalwarii, zostaje odwołana. Przyczyną zaistniałej sytuacji są trudności organizacyjno-formalne.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji w późniejszym terminie (prawdopodobnie będzie to początek lutego 2015 r.). Zapraszamy do zaglądania na stronę ORE i ponownej rejestracji w momencie ogłoszenia naboru. Za zmiany oraz związane z tym utrudnienia przepraszamy.

„Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży. Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania” publikacja autorstwa Lilianny Zaremby może być wskazówką, jak tworzyć ofertę edukacyjną, wychowawczą i terapeutyczną. Podstawą przyjętej w publikacji systematyki jest Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia, w wersji dla Dzieci i Młodzieży (ICF–CY–International Classification of Functioning, Disability and Health: Children&Youth Version). Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE zaprasza na konferencję pt. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka początkiem efektywnej edukacji”, organizowaną dla członków zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych i rodziców małego dziecka z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem uczestników z obszarów wiejskich. Konferencja odbędzie się 19 września 2014 r. w auli gmachu głównego ORE w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich 28. Celem konferencji będzie upowszechnianie wiedzy na temat znaczenia wczesnego wspomagania dla rozwoju małego dziecka i jego późniejszej edukacji.

Więcej...