Notice: Trying to get property of non-object in /home/ore5/public_html/oreglowna/components/com_content/views/category/view.html.php on line 277

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji organizuje w dniu 25 marca 2015 r. konferencję pt.: Wspomagające formy komunikacji w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, której celem jest pogłębienie wiedzy na temat roli komunikacji wspomagającej w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zapoznanie uczestników ze sposobami włączania osób niemówiących do społeczności szkolnej w różnych typach szkół. Forma doskonalenia skierowana jest do przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli, specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorów i specjalistów ze szkół.

Zapisy...

Przekazujemy do Państwa dyspozycji wersję elektroniczną ulotki opracowanej w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Zdrowia. Treść ulotki dotyczy możliwości wsparcia małego dziecka z niepełnosprawnością w jednostkach systemu oświaty (WWRD) oraz podmiotach leczniczych. Zachęcamy do szerszego upowszechniania wiedzy o wczesnym wspomaganiu rozwoju małego dziecka w placówkach oświatowych, w których istnieje możliwość powoływania zespołów WWRD.

Pobierz ulotkę...

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji organizuje w dniach 17- 19 marca 2015 r. seminarium pt.: Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetlicy szkoły ogólnodostępnej. Celem seminarium jest przedstawienie specyfiki pracy w świetlicy, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Forma doskonalenia skierowana jest do przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli - doradców metodycznych edukacji wczesnoszkolnej, doradców metodycznych świetlic szkolnych oraz przedstawicieli kuratoriów i dyrektorów szkół.

Zapisy...

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji organizuje w dniach 23-25 lutego 2015 r. szkolenie pt.: Praca edukacyjno-terapeutyczna z uczniem z niepełnosprawnością w młodszym wieku szkolnym.
Celem szkolenia jest przedstawienie specyfiki pracy edukacyjno-terapeutycznej z dziećmi niepełnosprawnymi (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, zespół Apergera, autyzm) w szkołach integracyjnych i ogólnodostępnych. Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli oraz specjalistów (pedagog, psycholog, terapeuta, logopeda).

Celem konferencji było upowszechnianie informacji dotyczących dzieci pochodzących z różnych kultur w polskiej szkole oraz budowanie systemu wsparcia, zgodnego z ich potrzebami i możliwościami. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, kuratoriów oświaty, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli i organizacji pozarządowych oraz dyrektorzy szkół.

Czytaj więcejKonferencja pt.: Dzieci wielojęzyczne i wielokulturowe w systemie oświaty – rozwiązania systemowe...