Program dla wolontariuszy młodzieżowych oraz dorosłych zainteresowanych profilaktyką środowiskową i promowaniem zdrowego stylu życia.
Program profilaktycznyskierowany do młodzieży, dotyczący własnego rozwoju i obszaru pomagania innym ludziom.
Program edukacji młodzieży pełniącej różnorodne funkcje w samorządach szkolnych oraz ich dorosłych opiekunów. Przeznaczony dla szkół ponadgimnazjalnych.
Program budowania rówieśniczego wsparcia przeznaczony dla szkół ponadgimnazjalnych.