Zadania bibliotek

 
Zapraszamy biblioteki pedagogiczne do współpracy w organizacji  Konkursu „2014! Młodzi dla Wolności”. Przewidzieliśmy  dla  bibliotek dwa rodzaje zadań: pierwsze polega na wspieraniu uczniów i nauczycieli ze szkół wykonujących prace konkursowe; drugie zadanie realizują wskazane przez organizatora konkursu Biblioteki w miastach wojewódzkich. Dokonają one oceny końcowej prac, wytypują laureatów i prześlą tę informację do organizatora konkursu zgodnie z regulaminem.
 
Pracownicy bibliotek pedagogicznych niebawem otrzymają także informację o stronach internetowych, gdzie szkoły uczestniczące w  konkursie będą zamieszczać prace konkursowe.
Szczegóły dot. organizacji etapu wojewódzkiego – czyli końcowej oceny prac konkursowych w każdym województwie – zostaną przedstawione w trakcie Konferencji dla Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych, która odbędzie się  w dniach 11–12 marca 2014 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku.
 
Proponowane zadania dla bibliotek pedagogicznych:
 
Wszystkie biblioteki pedagogiczne:

są opiekunami konkursu – wspierają uczniów i nauczycieli na swoim terenie w realizacji zadań konkursowych;
służą pomocą w zakresie wyszukiwania i selekcji informacji, dotyczącej zadań konkursowych;
przygotowują i udostępniają zestawienie bibliograficzne różnych źródeł informacji, związanych z tematem konkursu;
mogą przygotować wystawy tematyczne publikacji, dokumentów życia społecznego z okresu przełomu ’89;
mogą zamieścić na swojej stronie internetowej logo Święta Wolności oraz informację o konkursie 2014! Młodzi dla Wolności.

 
Wskazane przez organizatora konkursu biblioteki pedagogiczne:

w okresie od 1 do 30 maja 2014 r. dokonują przeglądu prac konkursowych na stronach internetowych, podanych przez uczestników konkursu;
tworzą jury, którego zadaniem jest ocena prac i stworzenie ich rankingu. Jury przesyła do 30 maja 2014 r. do Ośrodka Rozwoju Edukacji informację o wyłonionej w każdej kategorii najlepszej pracy konkursowej – w każdym województwie wyłoniony zostanie jeden najlepszy:
– projekt środowiskowy,
– projekt szkolny szkoły podstawowej,
– projekt szkolny gimnazjum,
– projekt szkolny szkoły ponadgimnazjalnej,
– plakat,
– esej,
– scenariusz lekcji;

mogą skorzystać z przygotowanych przez ORE propozycji wzorów następujących dokumentów:
– Karta oceny pracy konkursowej
Protokół z posiedzenia jury konkursowego

mogą zamieścić na swojej stronie internetowej logo Święta Wolności oraz informację o konkursie 2014! Młodzi dla Wolności.