25 czerwca 2013

Jakie umiejętności są potrzebne do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej, jak je rozwijać i jak je wzmacniać? Na te pytania starają się odpowiedzieć autorzy poradnika dla rodziców" Przed progiem" - Małgorzata Skura, Michał Lisicki oraz Dorota Sumińska. Publikacja ma pomóc rodzicom w wykorzystaniu zwykłych codziennych okazji życiowych, by przygotować dziecko do podjęcia nauki szkolnej na I etapie edukacyjnym. Życzymy zatem przyjemnej lektury.

 

Publikacja do pobrania

24 czerwca 2013

Zapraszamy do lektury drugiego w tym roku numeru TRENDÓW, którego temat przewodni to wspieranie rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym. Polecamy artykuły dotyczące wartościowej literatury dziecięcej, doświadczeń bydgoskich samorządowców w zakresie lokalnej strategii oświatowej oraz wykorzystania nowych technologii w edukacji wczesnoszkolnej. Państwa szczególnej uwadze polecamy Rozmowę z… Krzysztofem Konarzewskim, który opowiada o roli nauczycieli i ich odpowiedzialności za proces edukacji dzieci młodszych.

Więcej...

05 czerwca 2013

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi:

  • głównych przyczyn zmian w wychowaniu i edukacji dzieci w wieku 3-6 lat
  • wyników badania zadowolenia rodziców sześciolatków z rozpoczęcia edukacji szkolnej przez ich dzieci
  • przygotowania dzieci sześcioletnich do nauki w I klasie
  • gotowości szkół do przyjęcia młodszych uczniów
  • obowiązku szkolnego w innych krajach europejskich

Więcej...

12 marca 2013

Szkoła dla 6-latka musi być szkołą inną niż dla 7-latka. Co ciekawe, tak już jest w tej chwili. Problem w tym, że rodzice wciąż nie mają świadomości tej zmiany – mówi dr Aleksandra Piotrowska w rozmowie z Marzeną Haponiuk.

Więcej...