08 czerwca 2015

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji w ramach Rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” organizuje konferencję pt.: Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej wobec dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole, która odbędzie się 2 lipca 2015 r. w Auli Ośrodka Rozwoju Edukacji. Celem przedsięwzięcia jest poznanie praktycznych rozwiązań przeciwdziałania przemocy rówieśniczej wobec dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zapobiegania dyskryminacji. Zapisy na stronie rekrutacji szkolenia.ore.edu.pl

27 maja 2015
Okładka publikacji: Przemoc rówieśnicza wobec dzieci ze SPE

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi opracowanymi przez prelegentów i panelistów biorących udział w konferencji "Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej wobec dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej". W materiałach omówiono  praktyczne działania wychowawcze i profilaktyczne, które warto podejmować na rzecz tworzenia bezpiecznego  i przyjaznego środowiska szkolnego. 

Przemoc rówieśnicza wobec dzieci ze SPE
Data dodania: 2015-05-27 [pdf. 1011.70 kB]

 

15 maja 2015

Okładka publikacji "Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej"Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych należy do jednego z głównych priorytetów polityki oświatowej państwa. W sytuacji, gdy dziecko z niepełnosprawnością może uczyć się w szkole ogólnodostępnej, konieczne jest wyposażenie wszystkich nauczycieli w kompetencje służące podejmowaniu zadań edukacyjnych z tą zróżnicowaną grupą dzieci i młodzieży. Dlatego pragniemy upowszechniać informacje o publikacjach dotyczących pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi publikacjami z tego zakresu, udostępnionymi w wersji elektronicznej

 
 
 
15 maja 2015
Spotkanie z prof. dr Judith Hollenweger z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zurichu

6 maja 2015 r. w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się  spotkanie z prof. dr Judith Hollenweger z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zurichu, konsultantem WHO ds. niepełnosprawności i edukacji, członkiem Zarządu Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej.