Notice: Undefined index: option in /home/ore5/public_html/oreglowna/components/com_content/views/category/view.html.php on line 272

Notice: Undefined index: option in /home/ore5/public_html/oreglowna/components/com_content/views/category/view.html.php on line 277

Notice: Undefined index: option in /home/ore5/public_html/oreglowna/components/com_content/views/category/view.html.php on line 277

Notice: Undefined index: option in /home/ore5/public_html/oreglowna/components/com_content/views/category/view.html.php on line 277

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ore5/public_html/oreglowna/components/com_content/views/category/view.html.php on line 277

Notice: Undefined index: view in /home/ore5/public_html/oreglowna/components/com_content/router.php on line 67

Notice: Undefined index: view in /home/ore5/public_html/oreglowna/components/com_content/router.php on line 67
25 września 2015

Celem konferencji pt.: Od ciszy do słowa − kompleksowe wsparcie osób z mutyzmem wybiórczym było pogłębienie wiedzy na temat mutyzmu, postępowania diagnostycznego i terapeutycznego oraz działań społeczności szkolnej i innych podmiotów świadczących pomoc na rzecz uczniów z mutyzmem. Wydarzenie było również okazją do wymiany doświadczeń podczas pracy warsztatowej.

18 września 2015

Poszerzenie wiedzy z zakresu organizowania kształcenia specjalnego w placówkach ogólnodostępnych, poznanie praktycznych rozwiązań, metod, także dostosowań służących efektywniej nauce dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także zapoznanie uczestników z zaadoptowanymi podręcznikami dla dzieci ze SPE (w tym: dla uczniów niepełnosprawnych, niesłyszących i słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją, niewidomych i słabowidzących) to cele spotkania konsultacyjnego pt.: Wspomaganie szkół w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  podręczniki i pomoce. Wydarzenie służyło także wymianie doświadczeń oraz upowszechnianiu idei edukacji włączającej.

07 września 2015

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji w ramach realizacji zadań z Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej- szkolenie dla liderów edukacji włączającej. Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie kadry – liderów z zakresu edukacji włączającej oraz profilaktyki agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy będą przekazywać zdobytą wiedzę w szkołach na terenie swoich województw. Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Zapisy na szkolenie na stronie szkolenia.ore.edu.pl

03 września 2015

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE otwiera dodatkową rekrutację na szkolenie pt. Budowanie strategii pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania w środowisku szkolnym  i rodzinnym”. Dysponujemy 7 wolnymi miejscami dla uczestników szkolenia, które odbędzie się w dniach 12-14 października 2015 r., ale tylko z woj. dolnośląskiego, lubuskiego, małopolskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego.