Program profilaktyki alkoholowej dla młodzieży i młodych dorosłych często pijących alkohol. Rozbudowana i pogłębiona wersja programu "Debata".
Program profilaktyki alkoholowej dla gimnazjum i starszej młodzieży.
Program dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, szczególnie z rodzin z problemem alkoholowym.
TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI (ART)
Program profilaktyczny mający na celu zmianę agresywnych i przemocowych zachowań dzieci, młodzieży i dorosłych na zachowania pożądane i społecznie akceptowane.

 

Zaktualizowano: 27 marca 2014