W związku z funkcjonowaniem od 2010 roku Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia  powstała Baza programów rekomendowanych, zamieszczona na stronie Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii www.kbpn.gov.pl.
 
 
W Bazie programów rekomendowanych znajdziecie Państwo informacje na temat profesjonalnych programów:
  • promocji zdrowia psychicznego
  • profilaktyki
  • leczenia
  • redukcji szkód
  • opieki postterapeutycznej.
Są to wyłącznie programy, które poddane zostały ocenie i selekcji przez zespól specjalistów, zgodnie z przyjętymi nowymi standardami i kryteriami jakości określonymi w: Systemie Rekomendacji Programów profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego oraz Programie Exchange on Drug Reduction Action (EDDRA).
 
ORE, na podstawie przedstawionych w Bazie informacji, przygotował wykaz programów, z podziałem na poziomy profilaktyki, pn.: REKOMENDOWANE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE. Wykaz zawiera informacje o autorach, adresatach, głównych celach I treściach programów, a także dane tele-adresowe do kontaktu z ich koordynatorami.
 
 

 

Zaktualizowano: 14 maja 2015